Ondernemingsrecht, de naam zegt het al: recht bedoeld voor een onderneming. Een onderneming kan een eenmanszaak zijn, maar ook een rechtspersoon zoals een besloten of naamloze vennootschap. Ga je met iemand anders samenwerken dan kan een vennootschap onder firma een optie zijn. Allemaal rechtsvormen waaronder je een onderneming kunt voeren en allemaal met hun eigen juridische en fiscale gevolgen. Onder het ondernemingsrecht vallen ook verenigingen en stichtingen, allebei rechtspersonen opgericht met een bepaald (maatschappelijk) doel. Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting? Wanneer kies je voor wat? Met onze expertise zorgen wij ervoor dat je altijd de juiste rechtsvorm kiest.