Een stichting of een vereniging wordt opgericht voor een bepaald doel. Er mag winst worden gemaakt, maar deze winst mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de stichting of vereniging is opgericht. De winst mag niet worden uitgekeerd aan oprichters, bestuurders of leden.

De oprichting van een stichting moet bij notariële akte. Bij een vereniging is dit niet noodzakelijk, maar of de oprichting van een vereniging wel of niet bij notariële akte geschiedt, heeft nogal wat juridische gevolgen. Zo kan een vereniging zonder notariële akte geen erfgenaam zijn, kan het geen onroerende zaken (huis, bedrijfsruimte) op naam krijgen en zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. En dat laatste kan wel eens heel verkeerd voor een bestuurder uitpakken.

Bij het oprichten van een stichting kunnen wij er voor zorgen dat de stichting voldoet aan de zogenaamde ANBI-normen (algemeen nut beogende instelling-normen), waardoor de stichting in beginsel is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.