Bij een overdracht wordt een onroerende zaak in eigendom overgedragen. Meestal is er dan sprake van een verkoper en een koper. In de akte van levering legt de notaris alle afspraken vast die tussen partijen zijn gemaakt in de onderliggende koopovereenkomst en kunnen er eventuele erfdienstbaarheden of andere rechten worden gevestigd. Vaak heb je als koper, om de koopsom te kunnen betalen, een lening van een bank nodig. De bank wil daarvoor eigenlijk altijd je gekochte huis in onderpand. En dit wordt dan hypotheek genoemd. Gewoon als extra zekerheid: mocht je de lening niet kunnen terugbetalen, dan kan de bank je huis in het openbaar verkopen.