Wij zijn bij uitstek het kantoor dat gespecialiseerd is in agrarisch recht. We zijn dan ook lid van de VASN, de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat. Notaris Rik de Jong had zelfs het agrarisch recht als keuzevak bij zijn afstuderen.

Als geen ander kunnen wij je adviseren en begeleiden bij de aankoop van landbouwgrond of een heel bedrijf, en de verschillende financieringsvormen die daarbij mogelijk zijn. Ook bij vragen over oude erfdienstbaarheden of de landbouwvrijstelling (dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen) kun je bij ons terecht. Of het gaat om het opstellen van een koopovereenkomst, een akte van levering of de overdracht van een geheel boerenbedrijf; de expertise daarvoor hebben we in huis.