Als je een besloten vennootschap (bv) wilt oprichten, moet dat volgens de wet gebeuren middels een notariële akte. In deze oprichtingsakte worden ook de statuten van de bv opgenomen, de interne regels die gelden binnen de bv. Zo regel je alles omtrent het bestuur en de besluitvorming, maar ook regel je de verdeling van het kapitaal in aandelen. Je kunt ervoor kiezen een blokkeringsregeling op te nemen die het moeilijk maakt om aandelen over te dragen aan anderen dan de aandeelhouders. De akte wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zodat de statuten ook voor een derde zijn te raadplegen.

Soms is het raadzaam om met het oog op estateplanning bestaande bv’s te herstructureren. Omdat wij zijn gespecialiseerd in zowel estateplanning als ondernemingsrecht kunnen wij je hierin goed begeleiden.

Zo richten wij niet alleen bv’s op, maar ook naamloze of commanditaire vennootschappen, danwel de vennootschap onder firma (vof).