Een stuk grond, huis of een bedrijfspand: het zijn allemaal onroerende zaken. En als je daar iets mee wilt doen, bijvoorbeeld de eigendom overdragen of het vestigen van een bepaald recht, dan moet dat in een notariële akte worden vastgelegd die ook nog eens wordt ingeschreven bij het kadaster. Zodat dit zichtbaar is voor een ieder. Op ons kantoor hebben we daarvoor alle kennis in huis, of het nu gaat om een normale huisoverdracht, een stukje tuingrond of de overdracht van een windturbinepark.